KVKK ve Gizlilik Politikamız

Bu beyan Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (Kelkit TSO) 'nun gizlilik politikasını içerir. Kelkit TSO sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız. Kelkit TSO üyelik ve kullanım aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi, Kelkit TSO olarak birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, Kelkit TSO, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Sitemizdeki kayıt formları, ödeme, irtibat bilgilerinizi (adınız, soyadınız, email adresiniz, telefon numaralarınız ve posta adresiniz) vermeniz talep edilebilmektedir. Ayrıca, ödeme formunda kredi kartı bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen kişisel bilgileriniz; hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, bilgi vermek, hizmetler hakkında bilgilendirme amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek amacıyla kullanılmaktadır. Sitemizde bir ödeme veya kayıt, bilgi güncellemesi yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler; kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil olmak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir. Tüm kredi kartı ve kişisel bilgileriniz, internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi ile 128 mbit şifrelenmiştir. Bu şekilde, internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlar tarafından ele geçirilmesi önlenmiştir. Bu beyanı kabul ettiğinizi ve buna uyacağınızı taahhüt etmiş sayılmaktasınız.
Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Güvenliğiniz bizim için önemlidir !
 
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ’nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Başkanlığımız Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'mız (Kelkit TSO) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
 
1. VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (Kelkit TSO) Veri Sorumlusu sıfatına haiz olup, tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.
Adres : Cumhuriyet Mah Hal Sok 31/2 Kelkit Gümüşhane Türkiye 29600
Telefon : +904563171548
Fax : +904563171548
Web Adresi : www.kelkittso.org
E-Mail Adres : kelkittso@tobb.org.tr
2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Kelkit TSO ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
 • Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, fotoğraf, kimlik ve kimlik numarası;
 • İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;
 • Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri, askerlik durumu;
 • Banka Hesap Verileriniz: banka hesap numarası, IBAN numarası gibi banka hesap verileri;
 • Araç Bilgileriniz: Araç plaka bilgisi ve araç yakıt türü
 • Şirket Yerleşkemizin Güvenliğine İlişkin Veriler: Tesislere giriş ve çıkış kayıtları ve kamera kayıtları;
 • Siber Güvenliğe İlişkin Verileriniz: Kullanıcı adları, şifreler, denetim izleri, IP adresi, WEB sayfası erişim logları ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler;
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kelkit TSO ile ilişkinize göre ve bu kapsamda elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.
 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi,
 • Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
 • Kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanabilmesi,
 • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
 • Dava dosyalarının, ihtarnamelerin ve hukuki işlerin yürütülmesi için tutulması ve saklanması, icra takiplerinin yönetilmesi,
 • Vekaletname çıkartılması,
 • Sözleşmeli avukat bilgilerinin tutulması ve bunlar adına vekaletname düzenlenmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Etkinlik ve organizsayon yönetimi,
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki etkinliklere katılımın organize edilmesi,
 • Toplantı ve etkinlik davetlerinin gönderilmesi,
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Resmi, Ticari ve Sosyal İştiraklerin dosyalarının tutulması,
 • EBYS Öncesi Başkanlık iç ve dış yazışmalarının dosyalanması,
 • Gelen giden evrak takibinin sağlanması,
 • Arşivin tutulması,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Telefon, internet,tv hatları,santral),
 • Ulaşım, öğlen yemeği ve güvenlik hizmetlerinin sağlanması,
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi sevkiyatının sağlanması,
 • Teminat mektuplarının iadelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Gider pusulası ve serbest meslek makbuzlarının oluşturulması,
 • TOBB2B sistemine üye kaydının alınması,
 • Yüksek Disiplin Kurulu’na yapılan itirazların yönetilmesi,
 • Tahkim Divanı hakem listesinin oluşturulması ve tutulması,
 • Tahkim Divanı dosyalarının tutulması,
 • Mevzuat Komisyonu üyelerinin bilgilerinin tutulması,
 • E-Rehber tutulması,
 • Kelkit TSO'nun iştiraklerinin ilgili belgelerinin tutulması ve saklanması,
 • Kelkit TSO nezdindeki toplantılarda fotoğraf çekimi ve kamera kaydı alınması,
 • Kelkit TSO bünyesinde yer alan web siteleri ile herhangi dergi basılması için fotoğraf ve haber paylaşımı,
 • Yüklenici ve tedarikçi firma çalışanlarına ilişkin süreçlerin yönetilmesi,
 • Gayrimenkul kiralamalarının gerçekleştirilmesi,
 • İhale süreçlerinin yönetilmesi,
 • Dışarıdan danışmanlık alımı,
 • Bakanlık ve TOBB ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Birlik dışı kişilere harcırah ödemelerinin yönetimi,
 • Stajyer öğrencilerin belirlenmesi ve staj işlemlerinin takibi,
 • TIR Komitesi Kararlarının uygulanması,
 • TIR Karnesi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Projelerin yürütülmesi, proje faydalanıcılarına yönelik anket ve duyuruların yapılması,
 • Akademik Danışmanların belirlenmesi,
 • Eksperlere sertifika düzenlenmesi,
 • Kapasite raporu müracaatlarının değerlendirilmesi,
 • Yerli Malı Belgesi müracaatlarının değerlendirilmesi,
 • Raportörlere eğitim verilmesi,
 • Eğitimci listelerinin tutulması,
 • Toplantı katılım listelerinin tutulması,
 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Sigorta Acenteleri ve Sigorta Eksperlerinin Levha kayıt, uygunluk belgesi başvuru ve ruhsatname işlemlerinin yürütülmesi,
 • Disiplin soruşturmalarının yürütülmesi,
 • Fuarlar Komitesi Toplantılarının gerçekleştirilmesi,
 • Kelkit TSO Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu Üyelerinin oluşturulması,
 • Sektör meclislerine üyelik oluşturulması ve toplantı organize edilmesi,
 • Sosyal medya yönetiminin sağlanması,
 • Web sitesinde haber paylaşımı ve duyuruların yapılması,
 • Talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Oda, Borsa ve üyelerden gelen şikayet/ talep yazılarının değerlendirilmesi ve gerekli durumlarda ilgili kurumlara iletilmesi,
 • Vefat, resmi ve dini bayram mesajların gönderilmesi,
 • Ziyaretçi giriş kayıtlarının alınması,
 • Tesis kullanıcıları otopark ve kapalı garaj kullanımı için araç bilgilerinin alınması,
 • Kelkit TSO kamera kayıtlarının tutulması ve kamera kaydı inceleme taleplerinin değerlendirilmesi,
 • Kelkit TSO Kiracıların kimlik kartlarının çıkarılması ve kiracı firma çalışanlarının talep üzerine işe giriş çıkış saatlerinin kayıtlarının sistemsel olarak tutulması,
 • Türkiye ve yurtdışı işbirliği tekliflerinin değerlendirilmesi,
4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI 
Kişisel verileriniz; Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; yurt içindeki ve yurtdışındaki kanunen yetkili kamu resmi kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortakları, bankalar, iştiraklerimiz, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.
 
5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
 
Kelkit TSO, kişisel verilerinizi Başkanlığımızla iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları, dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.
6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
   
7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:
 
Yukarıda belirtilen haklar kapsamında ilgili taleplerinizi dilekçe ile, noter kanalı ile, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle kelkittso@hs02.kep.tr adresi üzerinden, başkanlığımıza daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, www.ihlalbildirim.kvkk.gov.tr veya www.sikayet.kvkk.gov.tr adresinde yer alan veya Genel Sekreterliğimizde fiziken bulunan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.
 
KELKİT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

Daha Fazla Destek İçin