Faydalı Linkler

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

KARİYER KAPISI

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanmış istihdamda liyakat ve yetkinliğin artırılması için geiştirilen bir dijital kariyer platformu

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TÜRK PATENT

Türk Patent ve Marka Kurumu

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

TÜBA

Türkiye Bilimler Akademisi

TSE

Türk Standartları Enstitüsü

TUA

Türkiye Uzay Ajansı

HAMLE

Yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimine destek platformu

TOGG

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen, yerli ve milli kaynaklarla üretilen güncel teknolojik yerli otomobildir.

GİRİŞİMCİ BİLGİ SİSTEMİ

Girişimci Bilgi Sistemi; kamu kurum ve kuruluşların faaliyetlere ilişkin verilerin, toplanması ve entegrasyonudur.

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJE

Sanayi İşbirliği Projeleri, kamu idarelerinin, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferi içeren mal alımı vb. özelliklere ait projelerdir.

TİCARET AKADEMİSİ

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan online ticareti öğretmeyi amaçlayan bir platform

KOLAY DESTEK

Kolay Destek, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen 14 farklı desteğin daha kolay ve anlaşılır biçimde sunulmasını amaçlayan bir sitedir.

TURQUALITY

Ürününü ihracat pazarlarında markalaştırmak isteyen girişimcilere Ticaret Bakanlığı tarafından destekleme sağlanan bir platform

HUSUSİ PASAPORT

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılarımızın önündeki vize engellerini kaldırmak amacıyla kurulmuş bir hususi pasaport platformu 

E - İHALE

Ticaret Bakanlığı tarafından gümrükte takılan eşya ve otomobillerin ihalesinin yapıldığı bir platform

MÜŞAVİRE DANIŞIN

Ticaret Bakanlığı tarafından işletmelerimize dış pazarlara girişte temel bilgi kaynağı olması amacıyla kurulan bir platform

KOLAY İHRACAT

Ticaret Bakanlığı tarafından ihracat ile ilgili herşeyin yayınlandığı ve işletmelerin bilgilendirildiği bir platform

KAMU İHALE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu İhale Kurumu'nun Elektronik Kamu Alımları Platformu

RESMİ İLAN

Cumhurbaşkanlığı Basın İlan Kurumu'nun Resmi İlan Portalı